Giáo trình tin học đại cương - Đỗ Thanh Mai

Tác giả : Đỗ Thanh Mai
  • Lượt đọc : 17
  • Kích thước : 14.60 MB
  • Số trang : 175
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 90
  • Số lượt xem : 851
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung quyển sách là những kiến thức và kinh nghiệm có được của nhóm giảng viên có nhiều năm trực tiếp giảng dạy môn Tin học đại cương cho sinh viên không chuyên thuộc khối Đại học Thái Nguyên. Bố cục quyển sách gồm 5 chương.
Chương 1 trình bày các kiến thức cơ bản về máy tính. Ở chương này người dùng được cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính, các thành phần cấu thành, nguyên tắc hoạt động của máy tính, cách quản lý dữ liệu trong máy tính...
Chương 2 trình bày các kiến thức về Microsoft Word. Qua chương này người dùng được hiểu thêm các kiến thức cơ bản về phần mềm soạn thảo văn bản Word, như cách soạn thảo, định dạng, trình bày một vẫn bản, làm việc với bảng ....
Chương 3 trình bày các kiến thức về phần mềm trình chiếu PowerPoint, cách xây dựng, định dạng, trình bày một slide trình chiếu, làm việc với các đối tượng, thiết lập các hiệu ứng, các liên kết trong và ngoài slide .....
Chương 4 trình bày các kiến thức Microsoft Excel, gồm các kiến thức cơ bản và cách làm việc trong Excel như: Định dạng, hàm cơ bản, thao tác dữ liệu, biểu đồ...
Chương 5 trình bày các kiến thức Mạng máy tính và Internet. Chương này người dùng được cung cấp các kiến thức cơ bản nhất của mạng máy tính, Internet, cách sử dụng Internet...