Giáo trình dinh dưỡng vật nuôi

Tác giả : Lê Đức Ngoan
  • Lượt đọc : 3
  • Kích thước : 27.62 MB
  • Số trang : 288
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 31
  • Số lượt xem : 673
  • Đọc trên điện thoại :
Năm 2002, quyển Giáo trình dinh dưỡng gia súc do TS. Lê Đức Ngoan biên soạn, GS.TS. Vũ Duy Giảng đọc và góp ý được Nhà xuất bản Nông nghiệp ấn hành nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng động vật nói chung và dinh dưỡng gia súc nói riêng
Do sự thay đổi để cương học phần và nhiều thông tin mới về khoa học dinh dưỡng không ngừng cập nhật và cùng với các góp ý nói trên, Giáo trình dinh dưỡng vật muỗi đã được chỉnh lý và bổ sung từ Giáo trình dinh dưỡng gia súc. Giáo trình này do PGS. TS. Lê Đức Ngoan chủ biên và PGS. TS. Dư Thanh Hằng cùng biên soạn. Giáo trình bao gồm 11 chương
Chương 1. Gia súc và thức ăn của gia súc Chương 2. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn
Chương 3. Xác định giá trị dinh dưỡng protein của thức ăn
Chương 4. Trao đổi năng lượng và các phương pháp xác định giá trị năng lượng của thức ăn
Chương 5. Các phương pháp đánh giá giá trị dinh dưỡng của thức ăn
Chương 6. Nhu cầu dinh dưỡng cho gia súc nuôi duy trì
Chương 7. Nhu cầu dinh dưỡng cho gia súc sinh trưởng
Chương 8. Nhu cầu dinh dưỡng cho gia súc cải mang thai Chương 9. Nhu cầu dinh dưỡng cho gia súc tiết sữa
Chương 10. Nhu cầu dinh dưỡng cho gia cầm đẻ trứng Chương 11. Lượng thu nhận thức ăn
Tuy nhiên, nội dung giáo trình không thể bao trùm hết những vấn đề chuyên sâu của dinh dưỡng học động vật. Mong bạn đọc góp những ý kiến quý báu để giáo trình hoàn chỉnh hơn trong lần tái bản sau.
Các tác giả cảm ơn PGS. TS. Hồ Trung Thông đã đọc và chỉnh sửa để giáo trình được hoàn chỉnh, cảm ơn Công ty Green Feed Việt Nam, Đại học Huế và trường Đại học Nông Lâm Huế đã tài trợ cho việc xuất bản. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn trước sự góp ý của bạn đọc. Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ:
PGS. TS. Lê Đức Ngoan qua Email: le [email protected] PGS. TS Dư Thanh Hằng qua Email: [email protected]