Giáo trình thị trường chứng khoán - Hoàng Thị Thu

Tác giả : Hoàng Thị Thu
  • Lượt đọc : 20
  • Kích thước : 28.30 MB
  • Số trang : 271
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 200
  • Số lượt xem : 1.027
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Thị trường chứng khoán được sử dụng làm tài liệu tham khảo chính cho học phần Thị trường chứng khoán trong chương trình đào tạo các ngành hệ Đại học tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.
Giáo trình bao gồm những nội dung cơ bản của thị trường chứng khoán, bao gồm vấn đề chung về thị trường chứng khoán, hàng hóa trên thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán, hoạt động phát hành và giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán, quản lý thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, giáo trình được thiết kế một cách riêng biệt và sáng tạo với các chương được lựa chọn một cách kỹ lưỡng. Nội dung được trình bày một cách dễ hiểu với mong muốn trả lời các câu hỏi chính của người muốn tìm hiểu về thị trường chứng khoán như: "Thị trường chứng khoán là gì?", "Hàng hóa trên thị trường có những loại nào?", "Ai tham gia trên thị trường chứng khoán?" và "Thị trường chứng khoán hoạt động như thế nào?". Giáo trình cập nhật những kiến ​​thức mới nhất và các quy định mới nhất về thị trường chứng khoán trong vòng vài năm qua ở Việt Nam và trên thế giới, theo Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010.