Giáo trình pháp Luật

Tác giả : Nguyễn Huy Bằng
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 21.91 MB
  • Số trang : 131
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 34
  • Số lượt xem : 518
  • Đọc trên điện thoại :
Ngày 01 tháng 7 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 33/2008/QĐ - BGDĐT ban hành Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Để phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn pháp luật ở trình độ trung cấp chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn giáo trình mới nhằm cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức quy định trong Chương trình nói trên, thay thế cho giáo trình môn học pháp luật (tập bài giảng dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề).
Giáo trình Pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp gồm 10 bài với thời lượng 20 tiết thuộc phần bắt buộc trên tổng số 30 tiết của Chương trình môn học pháp luật nói trên.
Nội dung bốn bài đầu đề cập một số vấn đề cơ bản của lý luận nhà nước và pháp luật, những nội dung khái quát về bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật. Nội dung sáu bài sau của giáo trình giới thiệu khái quát một số ngành luật giữ vai trò nền tảng trong hệ thống pháp luật Việt Nam như: Luật Nhà nước, Luật Hành chính, Luật Lao động, Luật Dân sự, Luật Hình sự và Pháp luật về tố tụng. Ngoài ra, một số vấn đề pháp luật khác sẽ được đề cập ở phần tự chọn.
Các tác giả đã cố gắng lựa chọn vấn đề, sử dụng cách thức trình bày phù hợp với đối tượng học sinh trung cấp chuyên nghiệp và theo đúng thời lượng của Chương trình đã được ban hành. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, việc biên soạn giáo trình không tránh khỏi những khiếm khuyết. Vì vậy, chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sắp tới.
Mọi góp ý xin gửi về Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cổ Việt, Hà Nội hoặc gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: [email protected]