Giáo trình triết học Mác - Lênin - Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả
  • Lượt đọc : 25
  • Kích thước : 75.93 MB
  • Số trang : 673
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 88
  • Số lượt xem : 692
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình triết học Mác - Lênin - Nhiều tác giả trên điện thoại
Giáo trình này chủ yếu dành cho đối tượng là học viên các hệ cử nhân chính trị. Giáo trình giữ vai trò làm nền và định hướng cho việc trình bày một cách thống nhất những quan điểm cơ bản của triết học Mác - Lênin được giảng dạy ở nước ta. Trên cơ sở giáo trình này, các trường đại học và cao đẳng khác nhau xuất phát từ mục tiêu, yêu cầu đào tạo, trình độ của đối tượng đào tạo, quỹ thời gian cho phép... mà soạn ra chương trình và bài giảng thích hợp với mỗi trường hợp cụ thể.
Trước khi được phép xuất bản, Giáo trình triết học Mác - Lênin đã được trình lên Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tham khảo ý kiến của nhiều nhà khoa học trong cả nước. Những nhận xét và góp ý, những gợi ý và đề nghị của Hội đồng cũng như của các nhà khoa học đã được các tác giả nghiêm túc nghiên cứu và tiếp thu để sửa chữa và hoàn thiện. Ban biên soạn giáo trình và các tác giả xin chân thành cảm ơn sự góp ý, nhận xét của Hội đồng cũng như của các nhà khoa học đã đọc bản thảo và gửi tới nhiều ý kiến xây dựng quý báu. Tuy vậy, trong đời sống lý luận và thực tiễn sôi động hôm nay, mặc dù các tác giả đã có nhiều cố gắng, nhưng giáo trình vẫn không tránh khỏi những khiếm khuyết về mặt nội dung và cả văn phong, thậm chí còn có những vấn đề mà các tác giả còn phải tiếp tục nghiên cứu. Dù vậy, các tác giả vẫn hy vọng rằng, giáo trình sẽ đáp ứng được những yêu cầu bức bách về công tác giảng dạy và học tập bộ môn triết học Mác - Lênin cũng như những yêu cầu đóng góp vào công tác tư tưởng và lý luận ở nước ta hiện nay. Các tác giả mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng cả về nội dung và hình thức để giáo trình có thể sửa chữa, hoàn thiện trong các lần xuất bản sau.