Bệnh truyền nhiễm trong chăn nuôi và cách phòng chống

  • Lượt đọc : 126
  • Kích thước : 11.87 MB
  • Số trang : 118
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 28
  • Số lượt xem : 542
  • Đọc trên điện thoại :
Chương I: Bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi
Chương II: Một số bệnh truyền nhiễm trong chăn nuôi thường gặp
1. Bệnh cúm gia cầm
2. Bệnh lở mồm long móng
3. Bệnh nhiệt thán
4. Bệnh heo tai xanh và bệnh liên cầu khẩn
5. Phòng bệnh Gumboro trong chăn nuôi gà
6. Bệnh dạ dày ruột truyền nhiễm ở lợn
7. Bệnh do Haemophilus Parasuis ở lợn
An toàn sinh học trong việc phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi
Chương III: Biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm