Giáo trình tài chính tiền tệ

Tác giả : Vũ Thị Hậu
  • Lượt đọc : 10
  • Kích thước : 59.69 MB
  • Số trang : 548
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 172
  • Số lượt xem : 1.164
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Tài chính tiền tệ được tập thể giảng viên Khoa Ngân hàng Tài chính, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (TUEBA) – Đại lọc Thái Nguyên (TNU) thiết kế và biên soạn theo mục tiêu và chương trình đào tạo ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh nói chung và ngnh Tài chính Ngân hàng nói riêng tại trường.
Nội dung cơ bản của Giáo trình Tài chính tiền tệ là nhằm trang bị cho người học và các đối tượng khác những kiến thức cơ bản và mở rộng ề lĩnh vực tài chính tiền tệ trong nền kinh tế thị trường như: tổng quan về tiền tệ, cung và cầu tiền tệ, những vấn đề cơ bản về tài chính, tài chnh công, tài chính doanh nghiệp, tín dụng, bảo hiểm, thị trường tài chính, tài chính quốc tế, ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng chính sách tài chính quốc gia... từ đó có khả năng vận dụng vào thực iễn công tác trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh.
Tham gia biên soạn giáo trình là các cán bộ giảng dạy nhiều kinh nghiện của Khoa, bao gồm:
TS. Vũ Thị Hậu, NCS.Ths. Vũ Thị Loan biên soạn Chương 1, Chương 2 và Chương 6
NCS.Ths. Nguyễn Thị Thành Vinh biên soạn Chương 3
NCS.Ths. Nguyễn Việt Dũng biên soạn Chương 4
NCS.Ths. Nguyễn Thu Nga biên soạn Chương 5
Ths. Mai Thanh Giang biên soạn Chương 7
NCS.Ths. Nguyễn Thị Kim Nhung biên soạn Chương 8
PGS.TS. Hoàng Thị Thu biên soạn Chương 9
Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng biên soạn Chương 10
Ths. Đỗ Kim Dư, Ths. Nguyễn Phương Thảo biên soạn Chương 11