Giáo trình phát triển chương trình giáo dục mầm non

  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 16.05 MB
  • Số trang : 167
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 21
  • Số lượt xem : 728
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Phát triển chương trình giáo dục mầm non được biên soạn theo chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non, đáp ứng yêu cầu phát triển chương trình đào tạo và đổi mới quá trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Giáo trình được xây dựng theo cách tiếp cận sự phát triển nhân cách, hoạt động của trẻ và chương trình giáo dục cấp học mầm non hiện hành, những xu thế phát triển của chương trình giáo dục mầm non trên thế giới và xu thế phát triển giáo dục mầm non của Việt Nam hiện nay.
Giáo trình được cấu trúc thành 03 chương nội dung, tập trung vào những phẩm chất và năng lực cơ bản, cốt lõi mà sinh viên phải hình thành được theo tiếp cận chuẩn đầu ra của môn học.
Cụ thể:
Chương 1 - định hướng nội dung khái quát nhất về phát triển chương trình giáo dục mầm non
Chương 2 - tập trung vào vấn đề thiết kế và tổ chức các chương trình giáo dục cho trẻ, xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục mầm non
Chương 3 - tập trung vào vấn đề đánh giá thực hiện chương trình giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Tôi hy vọng giáo trình là tài liệu hữu ích cho sinh viên và giảng viên giảng dạy ngành Giáo dục Mầm non, học viên cao học và các nhà nghiên cứu về giáo dục học mầm non, các bậc cha mẹ có con từ 0 đến 6 tuổi.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự tạo điều kiện của Ban Giám hiệu Nhà trường, sự đóng góp ý kiến của các nhà khoa học tham gia hội đồng thẩm định giáo trình, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự góp ý về chuyên môn, học thuật và thực tiễn để lần tái bản có chất lượng tốt hơn.
Trân trọng!