Giáo trình luật sở hữu trí tuệ

Tác giả : Lê Đình nghị
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 25.03 MB
  • Số trang : 198
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 79
  • Số lượt xem : 1.019
  • Đọc trên điện thoại :
Pháp luật sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng trong việc ghi nhận và bảo vệ quyền của các chủ thể đối với kết quả của hoạt động sáng tạo, đảm bảo sự lãnh mạnh của các quan hệ xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tập thể và các cá nhân trong điều kiện hội nhập và phát triển.
Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 ra đời đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống pháp luật nước ta trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể. Trên cơ sở Luật Sở hữu trí tuệ, một loạt các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ cũng được ban hành nhằm cụ thể hoá các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ để áp dụng vào thực tế.
Qua một thời gian áp dụng, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đã bộc lộ những thiếu sót nhất định cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước cũng như phù hợp với tình hình thế giới khi Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Xuất phát từ lý do này, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, tại kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 vào ngày 19/6/2009 và Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.
Để phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, tìm hiểu các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, tập thể tác giả hiện đang công tác tại Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn cuốn giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ. Đây là cuốn giáo trình được biên soạn công phu, là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích đối với các sinh viên, học viên thuộc các trường đào tạo ngành Luật cũng như đông đảo bạn đọc muốn tìm hiểu về pháp luật sở hữu trí tuệ.
Mặc dù đã rất cố gắng trong khi biên soạn, nhưng chắc chắn giáo trình không tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sắp tới.