Giáo trình luật hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm

Tác giả : Cao Thị Oanh
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 87.36 MB
  • Số trang : 245
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 114
  • Số lượt xem : 1.836
  • Đọc trên điện thoại :
Trong hệ thống pháp luật của các nước trên thế giới nói chung và hệ thống pháp luật của Việt Nam nói riêng, Luật Hình sự luôn giữ vị trí rất quan trọng. Vì vậy, việc nghiên cứu về ngành luật này không chỉ là yêu cầu bắt buộc đối với mọi sinh viên chuyên ngành luật mà còn là việc làm có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đối với tất cả mọi người là công dân Việt Nam hay là người sống, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
Để đáp ứng được yêu cầu của tất cả những chủ thể nghiên cứu nói trên, kiển thức về Luật Hình sự phải bao gồm cả các quy định của các luật liên quan đến việc xử lý tội phạm, về cơ sở lý luận của việc xử lý tội phạm và việc vận dụng các quy định của Luật Hình sự cũng như những kiến thức cơ bản giúp mọi người hiểu biết đầy đủ, sâu sắc hơn về quyền và nghĩa vụ của bản thân trong đời sống xã hội . Giáo trình “Luật hình sự" là tài liệu phù hợp nhất đáp ứng tất cả các yêu cầu nghiên cứu đó. Về nội dung, đây là tài liệu cung cấp một cách khá đầy đủ kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc xử lý tội phạm và xác định các vấn đề có liên quan đến tội phạm trong Luật Hình sự. Giáo trình có sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn thông qua các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật của cơ quan có thẩm quyền và thực tiễn xét xử ở nước ta. Về hình thức, giáo trình được trình bày theo cơ cấu rõ ràng, logic và dễ hiểu. Vì vậy, giáo trình này là tài liệu học tập, nghiên cứu hữu ích đối với sinh viên và học viên sau đại học chuyên ngành Luật, An ninh, Công an thuộc tất cả các cơ sở đào tạo trong cả nước, đối với cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp và những ai quan tâm nghiên cứu Luật Hình sự Việt Nam.
Mặc dù đã rất cố gắng trong việc biên soạn, nhưng chắc chắn giáo trình không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Rất mong sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để giáo trình này được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.