Quản lý sinh sản trong chăn nuôi bò sữa

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
  • Lượt đọc : 327
  • Kích thước : 2.83 MB
  • Số trang : 42
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 71
  • Số lượt xem : 1.078
  • Đọc trên điện thoại :
Dự án bò sữa Việt Bỉ (VBDP) với mục tiêu tăng thu nhập cho hộ chăn nuôi bò sữa trên cơ sở sản xuất sữa trong nước phát triển bền vững. Dự án triển khai tại 5 tỉnh: Hà Nội, Hà Tây, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh. Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Bỉ (BTC) từ năm 2005 đến 2009.
Tập huấn chăn nuôi bò sữa cho nông dân là một trong những hoạt động chính của dự án. Dự án sử dụng phương pháp đào tạo cho tập huấn viên (TOT) nhằm đào tạo cho các chủ hộ trình diễn trở thành các tiểu giáo viên cơ sở. Các chủ hộ trình diễn này sẽ tập huấn cho các nhóm hộ chăn nuôi bò sữa tại các xã dự án. Cuốn sổ tay “Quản lý sinh sản trong chăn nuôi bò sữa” được sử dụng làm tài liệu tập huấn nhằm cung cấp toàn bộ các thông tin cơ bản nhất về sinh sản và thụ tinh nhân tạo cho các hộ chăn nuôi bò sữa. Cuốn sổ tay này là người bạn đồng hành cùng với các tập huấn viên trong các khóa tập huấn, mỗi phần trong cuốn sổ tay này đều liên quan đến các chủ đề trong Thực hành chăn nuôi bò sữa giỏi.