Nghề Làm Hoa Và Cắm Hoa

Tác giả : Trần Thị Hòe
  • Lượt đọc : 918
  • Kích thước : 19.12 MB
  • Số trang : 121
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 386
  • Số lượt xem : 3.124
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Nghề Làm Hoa Và Cắm Hoa trên điện thoại
Nội dung sách nêu lên 1 cách ngắn gọn những tri thức kỹ năng cơ bản cần thiết của nghề, có chú ý đến việc rèn luyện kỹ năng và thực hành tổng hợp gắn với các sản phẩm cụ thể theo chương trình quy định cho trường THCS và THPT