Chân của gà mẹ

Học sinh: Thưa thầy, vì sao chân của gà mẹ lại ngắn như vậy?
Thầy giáo: Ngốc ạ! Đến thế mà không hiểu! Nếu như chân gà mẹ dài thì lúc đẻ trứng sẽ làm vỡ trứng mất!

Bình luận