Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ

Tác giả : Tạ Duy Liêm
  • Lượt đọc : 305
  • Kích thước : 3.00 MB
  • Số trang : 213
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 130
  • Số lượt xem : 1.568
  • Đọc trên điện thoại :
Ngày nay đa số các máy gia cụ hiện đại được điều khiển theo chương trình số. Đây là điều kiện kỹ thuật cơ bản để thực hiện những dự án tự động hoá linh hoạt trên từng máy công cụ điều khiển số riêng lẻ (NCN Machines), hay ở các trung tâm gia công điều khiển số