Bài tập vẽ kỹ thuật

Tác giả : Trần Hữu Quế
  • Lượt đọc : 325
  • Kích thước : 5.21 MB
  • Số trang : 202
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 111
  • Số lượt xem : 1.704
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách này cùng cuốn vẽ kỹ thuật làm thành một bộ dùng trong các trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp.
Sách bài tập gồm 7 chương tương đương với các chương của cuốn lý thuyết, có 3 loại bài tập như sau :
- Bài tập ứng dụng
- Bài tập Cad
- bài tập thực hành