Thiết Bị Khả Trình PLC

Tác giả : Phạm Xuân Khánh
  • Lượt đọc : 332
  • Kích thước : 6.53 MB
  • Số trang : 161
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 179
  • Số lượt xem : 1.730
  • Đọc trên điện thoại :
Hiện nay việc sử dụng các bộ điều khiển khả trình PLC trong công nghiêp là rất phổ biến . Do đó đối với sinh viên cao đẳng và đại hoc,các nghành điện công nghiệp, điện tử công nghiệp , tự động hóa rất cần được trang bị kiến thứ về các bộ khả trình PLC . Cuốn sách này cung cấp cho bạn đọc kiến thức về bộ điều khiển khả trình PLC từ cơ bản đến nâng cao , thiết bị được sử dụng là PLC họ FX của hãng Mitsubishi.
Cuốn sách này bao gồm 6 chương .
Chương 1 : Giới thiệu chung về hệ thống điêu khiển công nghiệp và các khái niệm cơ bản PLC
Chương 2 : Giới thiệu về các loại PLC của hãng Mitsubishi và khả năng ứng dụng của từng loại PLC , giới thiệu về phân cứng PLC FX2N
Chương 3 : Tập lệnh cơ bản của PLC FX2N và các Ví dụ ứng dụng trong thực tế
Chương 4 : Tập lệnh dứng dụng của PLC FX2N
Chương 5 : Hướng dẫn sử dụng phần mềm MELSOFT GX DEVELOPER V8
Chương 6: Hướng dẫn sử dụng phần mềm FX_TRN-BEG-E