Sửa chữa điện xí nghiệp, điện tử công nghiệp

Tác giả : Trần Nhật Tân
  • Lượt đọc : 398
  • Kích thước : 10.82 MB
  • Số trang : 353
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 252
  • Số lượt xem : 1.666
  • Đọc trên điện thoại :
Sách bao gồm 4 phần
Phần 1 : Khí cụ điện
Chương 1 : Khí cụ đóng, cắt điện bằng tay - Khí cụ có tiếp điểm
Chương 2 : Khí cụ không tiếp điểm
Chương 3 : Cảm biến
Phần 2 : Cung cấp điện
Chương 4 :Nguồn điện và truyền tải điện năng
Chương 5 : Mạng điện xí nghiệp
Chương 6: Chiếu sáng và tính toán chiếu sáng
Phần 3 : Máy điện và ứng dụng của máy điện
Chương 7: máy điện tĩnh (máy biến áp)
Chương 8 : máy điện có phần quay
Phần 4 : Sửa chữa máy điện và mạch điện tử công nghiệp
Chương 9 : Sửa chữa máy điện
Chương 10 : Sửa chữa mạch điện - điện tử