Sửa chữa và gia cố công trình xây dựng

Tác giả : Nguyễn Xuân Bích
  • Lượt đọc : 326
  • Kích thước : 27.14 MB
  • Số trang : 81
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 363
  • Số lượt xem : 2.040
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sửa chữa và gia cố công trình xây dựng trên điện thoại
Sửa chữa và gia cố công trình là một mảng công việc khá quan trọng trong lĩnh vực xây dựng. Hàng năm nhà nước và nhân dân đã bỏ ra một chi phí khá lớn cho công việc trên.
Phần lớn các công trình cần gia cố sửa chữa là những công trình đã sử dụng một thời gian dài, nay bị hư hổng rất sớm sau khi hoàn thành, thậm chí có công trình hư hỏng khi đang thi công.
Sách được viết ra dựa trên cơ sở hiểu biết khá vững chắc về lý thuyết và thực tế. Phần lớn giải pháp nếu trong sách đã được tác giả và nhiều người áp dụng trong đời sống