Động lực học công trình

Tác giả : Phạm Đình Ba
  • Lượt đọc : 396
  • Kích thước : 8.09 MB
  • Số trang : 206
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 254
  • Số lượt xem : 2.713
  • Đọc trên điện thoại :
Ở phán tĩnh học công trình của giáo trình Cơ học kết cấu, ta đã nghiên cứu các phương pháp tính loán công trình chịu tác dụng của tải trọng tĩnh. Trong thực tế, phần lớn các công trình xây dựng đểu chịu tác dụng của tải trọng động.
Khái niệm về động lực học là khái niệm gắn liền với khái niệm về lực thay đổi theo thời gian; nghiên cứu động lực học cồng trình là nghiên cứu công trinh chịu tác dụng của tái trọng thay đối theo thời gian.
Nhiệm vụ cơ bản cùa bài toán động lực học công trình là xác định chuyên vị và nội lực trong kết cấu công trình khi công trình chịu tác dụng của tái trọng thay đối theo thời gian: Trên cư sớ đó, sẽ xác định được các biến dạng và ứng suất cực đại đế tính toán kiểm tra các công trinh thực, đồng thời lựa chọn được kích thước kết cấu hợp lí đảm bảo biến dạng và ứng suất nhỏ để thiết kế các công trình mới, tránh các hiện tượng cộng hướng.