Hóa đại cương - Chuyên nghành Y

Tác giả : Phan An
  • Lượt đọc : 1.259
  • Kích thước : 3.40 MB
  • Số trang : 251
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 403
  • Số lượt xem : 4.259
  • Đọc trên điện thoại :
Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và ðào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo bác sĩ đa khoa. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy – học các môn cơ sở và chuyên môn theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách đạt chuẩn chuyên môn trong công tác đào tạo nhân lực y tế.
Sách Hoá đại cương được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Trường đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã ñược phê duyệt. Sách được PGS.TSKH. Phan An (Chủ biên), TS. Nguyễn Sĩ Đắc và DS. Lê Hữu Trí biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện ñại và thực tiễn Việt Nam.
Sách Hoá đại cương đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Bộ Y tế thẩm ñịnh năm 2007. Bộ Y tế quyết ñịnh ban hành tài liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của ngành trong giai ñoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.
Bộ Y tế chân thành cảm ơn các tác giả, ThS. Nguyễn Thị Nguyệt và Hội đồng chuyên môn thẩm định đã giúp hoàn thành cuốn sách; Cảm ơn PGS.TS. ðặng Văn Tình, TS. ðặng Văn Hoài ñã ñọc và phản biện ñể cuốn sách sớm hoàn thành kịp thời phục vụ cho công tác đào tạo nhân lực y tế.
Lần đầu xuất bản, chúng tôi mong nhận được ý kiến ñóng góp của ñồng nghiệp, các bạn sinh viên và các độc giả để lần xuất bản sau sách được hoàn thiện hơn.

Giáo trình Hoá học dùng cho sinh viên năm thứ nhất hệ đào tạo bác sĩ đa khoa của Trường đại học Y Hà Nội được biên soạn theo khung chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa ban hành theo quyết định số 12/2001/Qð – BGD & ðT ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Bộ Giáo dục và ðào tạo và đã được thông qua tại Hội đồng Chuyên môn Thẩm định SGK và TLDH chuyên ngành BSĐK (Bộ Y tế).