Giáo trình tự học tiếng Hàn cho mọi người, Phần cao cấp

Tác giả : Lê Hoàng Phương
  • Lượt đọc : 652
  • Kích thước : 5.57 MB
  • Số trang : 306
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 378
  • Số lượt xem : 2.103
  • Đọc trên điện thoại :
Nhà xuất bản tổng hợp, 2012
Giáo trình được biên soạn dựa trên bộ sách của Giáo sư Sang – Oak Lee, Hi – Won Yoon, Jae – Young Han, Mee – Sun Han và Eun – Gyu Choi, cuốn sách bao gồm ba tập với 25 bài trong mỗi tập. Các bài học trong giáo trình có nội dung cơ bản, giúp học viên bước đầu làm quen với tiếng Hàn.

Thuộc bộ sách