Bộ giáo trình Tự Học Tiếng Hàn cho Mọi Người

Bộ giáo trình Tự Học Tiếng Hàn cho Mọi Người

Bộ sách này gồm 3 tập:

Tập 1: Giáo trình Tự Học Tiếng Hàn cho Mọi Người Sơ Cấp
Tập 2: Giáo trình Tự Học Tiếng Hàn cho Mọi Người Trung Cấp
Tập 3: Giáo trình Tự Học Tiếng Hàn cho Mọi Người Cao Cấp


Mỗi tập sách đều có 25 bài tương ứng 25 chủ đề hướng tới trọng tâm các phần (Từ vựng,phát âm, bài hội thoại, phần ngữ pháp, bài tập thực hành) mỗi phần đều được biên soạn hướng tới các tiêu chí sau:

Dễ học, đặc biệt trong tập 1 và 2
Mang tính giải trí và giáo dục
Phản ánh các đặc trưng về ngữ âm và ngữ pháp của tiếng Hàn
Giới thiệu các khía cạnh văn hóa của người Hàn theo hướng tự nhiên và nguyên vẹn
Bảo đảm người học có thể tự học một mình mà ko cần sự trợ giúp của giáo viên hay lớp học