Tự Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu

Tác giả : Henlen Gilhooly
  • Lượt đọc : 2.093
  • Kích thước : 6.18 MB
  • Số trang : 246
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.206
  • Số lượt xem : 7.156
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "Tự Học Tiếng Nhật Cho Người Mới Bắt Đầu" của tác giả Henlen Gilhooly biên soạn được xem là giáo trình đầy đủ và hoàn chỉnh nhất về việc phát triển kỹ năng đọc viết một cách toàn diễn cho người mới bắt đầu.