Từ Vựng Tiếng Nhật Theo Chủ Đề

  • Lượt đọc : 831
  • Kích thước : 1.94 MB
  • Số trang : 84
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 487
  • Số lượt xem : 3.381
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "Từ Vựng Tiếng Nhật Theo Chủ Đề" của tác giả Đình Huy – Minh Dũng biên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo, nhằm giúp các em học sinh nắm vựng các chủ đề từ vựng trong giao tiếp cuộc sống hàng ngày như : chủ đề về Nhà, Đồ dùng hàng ngày, phòng khách, Nhà bếp, phòng ăn, phòng tắm, đô thị, nông trường, công việc, quần áo...