Từ Điển Việt Hán Hàn

  • Lượt đọc : 683
  • Kích thước : 68.96 MB
  • Số trang : 334
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 778
  • Số lượt xem : 6.554
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "Từ Điển Việt Hán Hàn" của tác giả Kim Hyun Jae biên soạn giúp các bạn học tra cứu một cách dễ dàng các từ vựng Hán Hàn. Trên thực tế Tiếng Việt và tiếng Hàn đều chịu ảnh hưởng rất nhiều từ tiếng Hán vì thế trong vốn từ của hai ngôn ngữ, trước nay, đã tiếp nhận một khối lượng từ gốc Hán rất lớn. Trong vốn từ vựng tiếng Việt và tiếng Hàn được phân thành hai hệ thống: hệ thống từ thuần Việt, thuần Hàn và hệ thống từ gốc Hán: từ Hán - Hàn và từ Hán Việt.

Từ gốc Hán (Từ Hán - Hàn và từ Hán Việt ) trong tiếng Việt và tiếng Hàn cơ bản rất giống nhau và đôi khi hoàn toàn giống nhau về mặt phát âm hay ý nghĩa. Đây là nét chung giữa tiếng Việt và tiếng Hàn và cũng là một trong những nguyên nhân làm người Việt học tiếng Hàn hay người Hàn học tiếng Việt dễ dàng hơn so với khi học các ngôn ngữ khác.

Cuốn sách này giúp cho người sử dụng phân tích, đối chiếu các từ Hán - Hàn và Hán Việt một cách hiệu quả, từ điển được sắp xếp chọn lọc từ theo cách thức sau:

Chọn lọc chính xác những từ Hán - Hàn có đồng nghĩa hiện đang rất thông dụng
Ghi âm chính xác từ Hán - Hàn