Tài Liệu Học Tiếng Hàn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Tác giả : Nguyễn Thọ Chung
  • Lượt đọc : 5.160
  • Kích thước : 1.27 MB
  • Số trang : 97
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 2.431
  • Số lượt xem : 14.494
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn ebook "Tài Liệu Học Tiếng Hàn Dành Cho Người Mới Bắt Đầu" do Nguyễn Thọ Chung tổng hợp và biên soạn nhằm giúp các bạn học tiếng hàn có những khái niệm cơ bản, cách thức học tiếng hàn hiệu quả.