Từ Vựng Hán – Hàn Đơn – Kép

Tác giả : Đang cập nhật
  • Lượt đọc : 690
  • Kích thước : 1.98 MB
  • Số trang : 142
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 306
  • Số lượt xem : 2.405
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "Từ Vựng Hán – Hàn Đơn – Kép" tập hợp trên 3000 từ vựng hán hàn bao gồm cả từ đơn và từ kép, đây là cuốn tài liệu cho phép các bạn tra cứu 1 cách dễ dàng các từ hán hàn thông dụng.