Ngữ Pháp Tiếng Nhật Hiện Đại

Tác giả : Hoàng Sinh Phúc
  • Lượt đọc : 1.008
  • Kích thước : 2.94 MB
  • Số trang : 280
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 630
  • Số lượt xem : 3.231
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "Ngữ Pháp Tiếng Nhật Hiện Đại" do Hoàng Sinh Phúc biên dịch là một quyển sách học ngữ pháp hay và nổi tiếng, nó đã được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới và đã tiêu thụ trên 30 triệu bản. Với các trình bày khoa học, đơn giản, dễ hiểu, nó đã chiếm được cảm tình của đông đảo các bạn học tiếng nhật ủng hộ.

Cuốn sách tập trung vào các chủ đề chính của ngữ pháp tiếng nhật theo các chương sau:

Chương 1. Từ nối

Chương 2. Tính từ

Chương 3. Trạng từ

Chương 4. Đại từ

Chương 5. Số, thời gian, ngày tháng, cách đếm

Chương 6. Tiểu từ

Chương 7. Liên từ

Chương 8. Động từ

Chương 9. Mệnh đề điều kiện

Chương 10. Từ nghi vấn

Chương 11. Bổ nghĩa của danh từ

Chương 12. Sự hình thành danh từ

Chương 13. Động từ khiếm khuyết

Chương 14. Cách diễn đạt kính trọng

Chương 15. Cách diễn đạt hữu dụng