Präpositionen klein

Tác giả : Hueber Verlag
  • Lượt đọc : 440
  • Kích thước : 33.77 MB
  • Số trang : 55
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 204
  • Số lượt xem : 1.617
  • Đọc trên điện thoại :
in, an, auf, zu, nach... đều có nghĩa là đến/tới, vậy tôi biết dùng giới từ nào cho đúng đây?
Hãy cùng nhau làm bài tập về giới từ các bạn nhé.