新日本語の中級 Bản tiếng việt

Tác giả : AOTS
  • Lượt đọc : 767
  • Kích thước : 17.43 MB
  • Số trang : 198
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 447
  • Số lượt xem : 3.076
  • Đọc trên điện thoại :
新日本語の中級 (shin nihongo no chuu kyuu) là bản học tiếng nhật cho mọi người trình độ trung cấp
sách có cấu trúc dễ học. giúp các bạn luyện thi n3,n2