Từ Điển Nhật Việt

Tác giả : Nguyễn Văn Khang
  • Lượt đọc : 903
  • Kích thước : 51.89 MB
  • Số trang : 447
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.042
  • Số lượt xem : 4.495
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách "Từ Điển Nhật Việt" do Nguyễn Văn Khang làm chủ biên cung cấp cho các bạn học tiếng nhật một bộ từ điển tra cứu đầy đủ các thông tin về các lĩnh vực theo chữ Kanji. Cuốn sách gồm có 1945 Joyo Kanji, 18.000 tổ hợp, 2.000 thuật ngữ. Đồng thời cuốn từ điển tiếng Nhật này sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách viết chữ Hán, cũng như chỉ cho các bạn cách đọc ON/KUN phiên âm La Tinh và cách đọc Hán Việt của Tiếng Việt.