Biến đổi Fourier, Biến đổi Laplace

Thể loại: Toán Học
Tác giả : Bùi Tuấn Khang
  • Lượt đọc : 430
  • Kích thước : 0.54 MB
  • Số trang : 20
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 202
  • Số lượt xem : 2.769
  • Đọc trên điện thoại :
Chương 1 : Tín hiệu & hệ thống
Chương 2 :Biến đổi Fourier
Chương 3: Biến đổi Laplace