143 bài trắc nghiệm GTLN - GTNN và đáp án

Tác giả : Bờ Ngoong
  • Lượt đọc : 412
  • Kích thước : 0.90 MB
  • Số trang : 27
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 100
  • Số lượt xem : 1.967
  • Đọc trên điện thoại :
Chuyên đề tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức hay hàm số sẽ được tiếp cận qua 143 câu hỏi trắc nghiệm này.
phần đáp án có ở cuối sách. chúc các bạn thi môn toán đại học có kết quả tốt