Bạo Lực Giới Và Cách Ứng Phó

Tác giả : Dương Kim Anh
  • Lượt đọc : 268
  • Kích thước : 0.82 MB
  • Số trang : 113
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 121
  • Số lượt xem : 1.325
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách cung cấp cho độc giả các kiến thức, thông tin về bạo lực giới, khai thác ở 4 hình thức bạo lực giới phổ biến trong cộng đồng là bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, mua bán người và mại dâm. Điểm mới và độc đáo của cuốn sách là các vấn đề bạo lực giới được nhìn nhận, phân tích từ quan điểm nhạy cảm giới, từ tiếp cận dựa trên quyền, có đáp ứng giới; quan tâm tới các đối tượng dễ bị tổn thương, dễ có nguy cơ bị bạo lực.