Phòng, Chống Ma Tuý Học Đường

Tác giả : Nguyễn Minh Đức
  • Lượt đọc : 215
  • Kích thước : 2.33 MB
  • Số trang : 184
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 77
  • Số lượt xem : 1.485
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Phòng, Chống Ma Tuý Học Đường trên điện thoại
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần cung cấp những kiến thức cơ bản về nhận thức chung về ma tuý, tệ nạn ma tuý và tác hại của ma tuý; nhận dạng tình trạng nghiện ma tuý và cách phòng, tránh; nhận diện nhóm các nhành vi vi phạm pháp luật về ma tuý và cách phòng tránh.