Giáo Dục Nếp Sống Văn Hóa Cho Học Sinh

Thể loại: Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Đắc Hưng
  • Lượt đọc : 204
  • Kích thước : 13.20 MB
  • Số trang : 172
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 36
  • Số lượt xem : 739
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung cuốn sách là những phân tích cơ bản xung quanh vấn đề giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh, và trích một số quy định của pháp luật liên quan đến lứa tuổi học sinh trong Bộ luật hình sự, Luật giáo dục, Luật bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em…