Hỏi – Đáp Về Giáo Dục Và Đào Tạo, Dạy Nghề

Thể loại: Giáo dục
  • Lượt đọc : 193
  • Kích thước : 0.92 MB
  • Số trang : 216
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 22
  • Số lượt xem : 646
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Hỏi – Đáp Về Giáo Dục Và Đào Tạo, Dạy Nghề trên điện thoại
Cuốn sách cung cấp những nội dung cơ bản, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, dạy nghề.