Hỏi – Đáp Về Giáo Dục Và Đào Tạo, Dạy Nghề

Thể loại: Giáo dục
  • Lượt đọc : 247
  • Kích thước : 0.92 MB
  • Số trang : 216
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 22
  • Số lượt xem : 921
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách cung cấp những nội dung cơ bản, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, dạy nghề.