Sổ Tay Cán Bộ Đoàn Cơ Sở

Thể loại: Giáo dục
Tác giả : Lê Văn Cầu
  • Lượt đọc : 274
  • Kích thước : 2.70 MB
  • Số trang : 212
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 90
  • Số lượt xem : 2.157
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách cung cấp cho các cán bộ, đoàn viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội, tập trung vào các vấn đề quan trọng như: những vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;...