Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Toán 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Khúc Thành Chính
  • Lượt đọc : 348
  • Kích thước : 4.57 MB
  • Số trang : 47
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 102
  • Số lượt xem : 1.265
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

MÔN TOÁN 1

Phần một: Hướng dẫn chung

Phần hai: Gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học một số dạng bài/tổ chức hoạt động

Phần ba: Các nội dung khác

Thuộc bộ sách

Sách liên quan