Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Tự Nhiên Và Xã Hội 1 – Bộ Sách: Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 298
  • Kích thước : 2.73 MB
  • Số trang : 49
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 83
  • Số lượt xem : 1.182
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1

Phần một: Hướng dẫn chung

Phần hai: Gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học một số kiểu bài

Phần ba: Các nội dung khác

Thuộc bộ sách

Sách liên quan