Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Mĩ Thuật Lớp 1 – Bộ Sách: Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Đinh Gia Lê
  • Lượt đọc : 227
  • Kích thước : 24.57 MB
  • Số trang : 49
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 61
  • Số lượt xem : 1.297
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

Phần một. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Giới thiệu sách giáo khoa

1.1. Quan điểm biên soạn sách giáo khoa môn Mĩ thuật ở cấp Tiểu học nói chung và lớp 1 nói riêng.

1.2. Những điểm mới của sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 1

2. Cấu trúc sách và cấu trúc bài học

2.1. Cấu trúc sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 1

2.2. Cấu trúc chủ để trong sách giáo khoa môn Mĩ thuật lớp 1.

3. Phương pháp dạy học

3.1. Những yêu cầu cơ bản về phương pháp dạy học môn Mĩ thuật lớp 1

3.2. Hướng dẫn và gợi ý phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

4. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

4.1. Kiểm tra, đánh giá năng lực, phẩm chất

4.2. Một số gợi ý về hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực trong môn Mĩ thuật lớp 1

5. Hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ người dùng bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”

5.1. Giới thiệu về hệ thống tập huấn qua mạng – taphuan.nxbgd.vn

5.2. Giới thiệu về hệ thống sách điện tử – hanhtrangso.nxbgd.vn

5.3. Giới thiệu về nguồn dữ liệu ảnh minh hoạ

6. Một số lưu ý lập kế hoạch dạy học theo công văn số 3866/BGDĐT-GDTH

Phần hai. GỢI Ý, HƯỚNG DẪN DẠY HỌC MỘT SỐ DẠNG BÀI/ HOẠT ĐỘNG

1. Hướng dẫn dạy học dụng bài hình thành khái niệm

1.1. Bài soạn sách giáo viên

1.2. Tình huống sư phạm và hướng giải quyết

2. Hướng dẫn dạy học dụng bài sử dụng khái niệm

2.1. Bài soạn sách giáo viên

2.2. Tình huống sư phạm và hướng giải quyết

Phần ba. CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên

1.1. Kết cấu sách giáo viên

1.2. Sử dụng sách giáo viên hiệu quả

2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, sách tham khảo

2.1. Vở bài tập Mĩ thuật 1

2 2. Và thực hành Mĩ thuật 1

2.3. Sách Lí luận và phương pháp dạy học mĩ thuật phổ thông theo định hướng phát triển năng lực

Thuộc bộ sách