Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Tiếng Việt Lớp 1 – Bộ Sách: Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Bùi Mạnh Hùng
  • Lượt đọc : 847
  • Kích thước : 20.90 MB
  • Số trang : 53
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 306
  • Số lượt xem : 2.873
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

Phần một: HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Giới thiệu sách giáo khoa

2. Cấu trúc sách và cấu trúc bài học

3. Phương pháp dạy học

4. Phương tiện dạy học

5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Phần hai: GỢI Ý, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ DẠNG BÀI/ HOẠT ĐỘNG

Tập một

Tập hai

Phần ba: CÁC NỘI DUNG KHÁC

I. Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên

2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, sách tham khảo

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ người dùng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống"

Phụ lục 2: Danh mục bổ sung thiết bị dạy học

Thuộc bộ sách