Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Đạo Đức Lớp 1 – Bộ Sách: Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Thị Toan
  • Lượt đọc : 441
  • Kích thước : 17.48 MB
  • Số trang : 48
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 107
  • Số lượt xem : 1.782
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

Phần một: HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Giới thiệu sách giáo khoa

2. Cấu trúc sách và cấu trúc bài học

3. Phương pháp dạy học

4. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

5. Khai thác thiết bị và học liệu trong dạy học

Phần hai: GỢI Ý, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ DẠNG BÀI/ HOẠT ĐỘNG

1. Hướng dẫn dạy học các dạng bài giáo dục đạo đức

2. Hướng dẫn dạy học các dạng bài giáo dục kĩ năng sống

Phần ba: CÁC NỘI DUNG KHÁC

I. Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên

2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, sách tham khảo

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ người dùng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống"

Phụ lục 2: Danh mục bổ sung thiết bị dạy học

Thuộc bộ sách