Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 1 – Bộ Sách: Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Thanh Bình
  • Lượt đọc : 380
  • Kích thước : 7.48 MB
  • Số trang : 45
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 89
  • Số lượt xem : 1.469
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tài Liệu Tập Huấn Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 1 – Bộ Sách: Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống trên điện thoại
MỤC LỤC

Phần một: HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Giới thiệu sách giáo khoa

2, Cấu trúc sách và cấu trúc chủ đề

3. Phương pháp tổ chức hoạt động

4. Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm

5. Khai thác thiết bị và học liệu trong dạy học

6. Hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ người dùng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống"

Phần hai: GỢI Ý, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1. Hướng dẫn tổ chức Sinh hoạt dưới cờ

2. Hướng dẫn tổ chức Hoạt động trải nghiệm theo chủ đề

3. Hướng dẫn tổ chức Sinh hoạt lớp

Phân ba: CÁC NỘI DUNG KHÁC

1. Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên

2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, sách tham khảo

Phụ lục

Thuộc bộ sách

Sách liên quan