Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 – Cánh Diều

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Dục Quang
  • Lượt đọc : 2.162
  • Kích thước : 8.88 MB
  • Số trang : 70
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.050
  • Số lượt xem : 10.158
  • Đọc trên điện thoại :
LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến!

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Các hoạt động được thiết kế trong sách giúp các em khám phá bản thân và thế giới xung quanh, phát triển đời sống tâm hồn, biết rung cảm trước cái đẹp, có quan niệm sống và ủng xử đúng đắn. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tạo điều kiện để các em tiếp cận với các vấn đề và hoạt động thực tế, qua đó, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng để hình thành cho các em những phẩm chất và năng lực cần thiết. Trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, kiến thức, kĩ năng của các em được củng cố và vận dụng vào thực tiễn. Các em cũng có nhiều cơ hội để phát huy sự sáng tạo và tính chủ động của bản thân.

Các em cũng cần tìm hiểu thêm các nguồn thông tin từ các môn học, sách bảo và cuộc sống để thực hiện được tốt nhất các hoạt động được thiết kế trong sách.

Chúc các em thành công!

Các tác giả

Thuộc bộ sách

Sách liên quan