Tài Liệu Tập Huấn Dạy Học Theo Sách Giáo Khoa Mới Môn Giáo Dục Thể Chất Lớp 1 – Bộ Sách: Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 1 ;Giáo dục
Tác giả : Lê Anh Thơ
  • Lượt đọc : 305
  • Kích thước : 8.86 MB
  • Số trang : 49
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 67
  • Số lượt xem : 1.475
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

Phần một. HƯỚNG DẪN CHUNG.

1. Giới thiệu sách giáo khoa Giáo dục thể chất 1

2. Cấu trúc sách và cấu trúc bài học

3. Phương pháp dạy học/tổ chức hoạt động

4. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục thể chất lớp 1

5. Hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ người dùng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống”

6. Khai thác thiết bị và học liệu trong dạy học

Phần hai, GỢI Ý, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ DẠNG BÀI

1. Gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học để phát triển năng lực

2. Gợi ý, hướng dẫn dạy học các hoạt động trong sách giáo khoa

Phản ba. CÁC NỘI DUNG KHÁC

Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên môn Giáo dục thể chất lớp 1

PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC 2

Thuộc bộ sách

Sách liên quan