70 Câu Hỏi – Đáp Về Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh

Thể loại: Giáo dục
  • Lượt đọc : 285
  • Kích thước : 0.40 MB
  • Số trang : 88
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 33
  • Số lượt xem : 1.072
  • Đọc trên điện thoại :
Dưới dạng hỏi - đáp, cuốn sách cung cấp những nội dung cơ bản về lịch sử ra đời, tổ chức, quá trình xây dựng, phát triển cùng những chặng đường vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.