Thuật Lãnh Đạo - 1001 Mật pháp chỉ Huy

Tác giả : Hoàng Xuân Việt
  • Lượt đọc : 789
  • Kích thước : 3.87 MB
  • Số trang : 870
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.115
  • Số lượt xem : 3.929
  • Đọc trên điện thoại :
Cung kính tặng tất cả những ai, từ gia đình, học đường đến công sở đang hay sẽ mang trên mình sứ mệnh lãnh đạo kẻ khác mà lòng luôn ước mong trở thành thủ lãnh phục vụ đắc lực đồng bào trên con đường cứu và kiến quốc...