Bách khoa Danh Ngôn Từ Điển

Tác giả : Hoàng Xuân Việt
  • Lượt đọc : 219
  • Kích thước : 42.42 MB
  • Số trang : 513
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 624
  • Số lượt xem : 2.860
  • Đọc trên điện thoại :
Đây là cuốn bách khoa danh ngôn từ điển do Hoàng Xuân Việt biên soạn do nhà sách Khai trí phân phối năm 1991.
cuốn sách là tư liệu quá cho tất cả các độc giả, các nhà nghiên cứu văn hoá đặc biệt là nghiên cứu danh ngôn có thể hệ thống hoá và tra cứu khi nghiên cứu và học tập