Dẫn Luận Về Do Thái Giáo

Tác giả : Norman Solomon
  • Lượt đọc : 434
  • Kích thước : 4.99 MB
  • Số trang : 251
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 504
  • Số lượt xem : 2.902
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Dẫn Luận Về Do Thái Giáo trên điện thoại
Sách Dẫn luận về Do Thái giáo - cuốn sách cô đọng của Norman Solomon là một dẫn nhập lý tưởng vào đạo Do Thái như một thực thể tôn giáo và như một lối sống. Trong nỗ lực khảo sát bản chất và sự phát triển của Do Thái giáo, cuốn sách phác hoạ những nền tảng thực hành của tôn giáo cổ xưa này, những lễ hội, lời nguyện cầu, phong tục tập quán và các giáo phái… Những mối quan tâm và tranh cãi trong lịch sử và hôm nay của người Do Thái cũng được đề cập một cách sâu sắc, như ảnh hưởng nặng nề của thảm hoạ Holocaust sau Thế chiến 2, sự thành lập quốc gia Israel, tình trạng người phụ nữ Do Thái trong xã hội hiện đại cũng như các vấn đề đạo lý y học và thương mại

Thuộc bộ sách